Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãbiros
Straipsnelis:
Br. су́бар су́бырь „grūdų atliekos“ dėl arealo sietinos su baltų kalbų duomenimis, plg. lie. ber̃ti, barstýti. Lie. reikšmė „vėtyti duoną“ tapo pamatine lie. pãbiros, plg. la. nuõbaras „grūdų atliekos“, sabā́rstas „skirtingų grūdų atliekų mišinys“, sabiras „likučiai“. La. sabiras leidžia manyti, kad šaltinių buvo lie. tarm. *subiros, dar plg. lie. bė̃ralas, kuris buvo paskolintas į lenkų ir s. baltarusių kalbas.
Šaltinis:
Лаучюте 1970, 200

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas