Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paburmiai
Reikšmė:
guviai, mitriai, sparčiai, skubiai, smarkiai
Straipsnelis:
Ankstesnis padurmu, padurmiai ar pan. yra išvirtęs į pabùrmu J, paburmiai Dauk ‘guviai, smarkiai’ ar pan. dėl dalinės distancinės asimiliacijos (lūpinių priebalsių poveikio), plg. pabármu J ‘pigiai, pusvelčiui’ ir darmaĩ(s) ‘veltui, dykai’.
Šaltinis:
Urbutis 1999b, 215–227

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas