Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
padėkà
Straipsnelis:
Pr. dīnckun ‘dėkingumas’ siejama su nom. sg. *dinkū́, iš le. dzięka (plg. lie. dėkà, padėkà.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 347
Antraštė:
padėka
Straipsnelis:
Lie. padėka, dėka per slavus atkeliavo iš germanų. Plg. č. dík (dažn. pl. díky), anksčiau děk, diek (> le. dzieka > ukr. djaka, lie. dėka), iš s. v. a., v. v. a. danc ir t. t., bendras slavų, pirminė reikšmė ‘mintis’ (s. ang. ir s. v. a. kartu su ‘dėka, padėka’), giminiški go. þagkjan, s. ang. þencan, s. v. a. denken ir t. t. ‘galvoti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas