Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
padingsta mán
Reikšmė:
man patinka
Straipsnelis:
Pr. podingai (praes. III) 51, 21 ‘patinka’ : lie. padigsta mán, mán dìnga ‘man atrodo’, apie tai Walde-Pokorny I, 792.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 283

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas