Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pagálbininkas
Straipsnelis:
Pr. pogalbenix (su ī) 65, 15 ‘Heiland’ (r. спаситель) : lie. pagálbininkas.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 283
Antraštė:
pagálbininkas
Reikšmė:
helper
Straipsnelis:
[Aptariama Derksen (1998) pateikiama pr. tonų distribucija ir diftongų su l, m kirčiavimas]. Pr. pogālbenikan (acc. sg.), plg. lie. pagálbininkas ‘helper’.
Šaltinis:
Schmalstieg 2001b, 143

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas