Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pagatãvyti
Straipsnelis:
Pr. pogattawint 49, 33 ‘bereiten’ [ir kt.], kaip ir la. gatavinât bei lie. (pa)gatãvyti, yra slaviškos kilmės žodžiai, plg. le. pogotować ‘bereiten’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 284

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas