Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pagáuti
Straipsnelis:
Pr. pogaūt 37, 18 ‘empfangen’ [ir kt.] : gauuns, lie. pagáuti.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 284
Antraštė:
pagáuti
Straipsnelis:
Lie. au baltarusių šnektose yra davęs ir atliepą у, pvz., br. пагу́ць ‘atimti’ yra kildintinas iš lie. pagáuti.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas