Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pagonas
Straipsnelis:
Lie. pagonis, pagonas, la. pagāns, s. pr. paganans (acc. pl.) < lo. pāgānus (lo. pāgus ‘kaimas’), todėl kad pagoniški papročiai ilgiau išliko kaimo vietovėse. Šis žodis atėjo per slavus, plg. poganŭ, poganinŭ.
Šaltinis:
Buck 1949, 1490

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas