Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pagonis
Straipsnelis:
Lie. pagonis, pagonas, la. pagāns, pr. paganans (acc. pl.) < lo. pāgānus (lo. pāgus ‘kaimas’), todėl kad pagoniški papročiai ilgiau išliko kaimo vietovėse. Šis žodis atėjo per slavus, plg. poganŭ, poganinŭ.
Šaltinis:
Buck 1949, 1490
Antraštė:
pagonis
Straipsnelis:
[Aptariama M. Daukšos Postilės slavizmų integracija į lietuvių kalbą.] Ii̯ŏ kamieno pagonis (DP, 3), (DP, 628 – pagonas) – le. poganin, s. (b)r. поган(ин)ъ. Pasak Skardžiaus, pagonis jau pačioje lietuvių kalboje perdarytas iš ankstesnio pagonas (RR 4, 127, 209).
Šaltinis:
Voitkevič 2010, 251

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas