Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pagunìkis
Reikšmė:
pasiuntinys
Straipsnelis:
žr. gundyti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 341–345
Antraštė:
pagunìkis
Reikšmė:
pasiuntinys
Straipsnelis:
žr. gundyti
Šaltinis:
Иванов 1981, 111–112
Antraštė:
pagunìkis
Reikšmė:
Laufbursche
Straipsnelis:
guntwei 55,₁₃ ‘varyti, ginti’ (ir kt.] : lie. pagunìkis, gùndyti, la. gundît, s. sl. ГЪНАТИ ‘ginti’, žr. FBR II 9 ir van Wijk Apr. St. 137.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 226

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas