Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pai̇̃šinti
Straipsnelis:
Oset. fyssyn : fyst / finsun / finst ‘rašyti’. Bendras ide. žodis. Seniausioji reikšmė buvo ‘daryti įbrėžimus, ženklus, papuošimus’ […]. Plg. persų hivištan- : nivīs (= oset. nyffyssyn), orm. pis- ‘rašyti’, piṣ̌tak ‘parašytas’, sogdų *nipēs (npʼys-) ‘rašyti’, *nipēsāk (npʼysʼk) ‘rašantis’, pyšt ‘parašytas’ (BSL XXIX [501] 105 t.), av. paes- ‘puošti’, zaranyō-paesa-, zaranyō-pis- ‘papuoštas auksu’ (= oset. zœein-fyst), s. persų pišta ‘papuoštas’, niyapišam ‘parašiau’, nipiš-ta-naiy ‘parašyti’, nipišta- ‘parašytas’, s. i. pinš- ‘puošti’, piśati ‘jis puošia’, s. sl. пьсати, r. писать, s. sl. пьстръ, r. пëстрый, lie. pë̃szti, pai̇̃szinti, s. v. a. feh, gr. ποικίλος ‘margas’, lo. pingo ‘piešiu; puošiu, išpuošiu’, toch. pink-, paik- ‘rašyti, piešti’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I 501–502

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas