Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paisýti
Reikšmė:
(Gerste) abklofen, miežius vėtyti
Straipsnelis:
sompisinis E 340 ‘Grobbrot, iš rupių miltų kepta duona’ : sen- + s. sl. ПЬШЕНО ‘Mehl’ (taip Becenbergeris GGA 1874, 1249), ПЬХАТИ ‘stossen’, lie. paisýti, la pìesta, s. i. piṣ̌ta-ḥ ‘malts’, lo. pistor ‘Konrstampfern’, s. v. ž. vīsel ‘piesta’ ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 1.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 311
Antraštė:
paišýti
Straipsnelis:
Oset. fyssyn : fyst / finsun / finst ‘rašyti’. Bendras ide. žodis. Seniausioji reikšmė buvo ‘daryti įbrėžimus, ženklus, papuošimus’ […]. Plg. persų hivištan- : nivīs (= oset. nyffyssyn), orm. pis- ‘rašyti’, piṣ̌tak ‘parašytas’, sogdų *nipēs (npʼys-) ‘rašyti’, *nipēsāk (npʼysʼk) ‘rašantis’, pyšt ‘parašytas’ (BSL XXIX [501] 105 t.), av. paes- ‘puošti’, zaranyō-paesa-, zaranyō-pis- ‘papuoštas auksu’ (= oset. zærin-fyst), s. persų pišta ‘papuoštas’, niyapišam ‘parašiau’, nipiš-ta-naiy ‘parašyti’, nipišta- ‘parašytas’, s. i. pinš- ‘puošti’, piśati ‘jis puošia’, s. sl. пьсати, r. писать, s. sl. пьстръ, r. пëстрый, lie. pë̃szti, pai̇̃szinti, s. v. a. feh, gr. ποικίλος ‘margas’, lo. pingo ‘piešiu; puošiu, išpuošiu’, toch. pink-, paik- ‘rašyti, piešti’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I 501–502
Antraštė:
paisýti
Straipsnelis:
žr. buožė
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 205
Antraštė:
paisýti
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. по́йсаць ‘iškultų miežių akuotus spragilu nudaužyti, paisýti’ Stankevičius К V 177: le. trm. poisować, pojsować, pojsać ‘t. p.’ SJP IV 479, pejsować 1. c. 104 bei kt. < lie. paisýti.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 67
Antraštė:
paisýti
Straipsnelis:
Lie. paisýti ‘die Grannen abschlagen, enthülsen’, pìsti ‘coire cum žemina’, la. pàisît ‘Flachs brechen’ : s. r. pьchati ‘stoβen’, s. i. piṣtáḥ ‘gemahlen’, av. pišant- ‘zerstoβend’
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 123
Antraštė:
páisyti
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas