Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pai̇̃kas
Reikšmė:
schlecht
Straipsnelis:
paycoran E 6 ‘Sietynas (astron.), Siebengestvin’. Briukneris AfslPh XX 513 mano, kad taip vadinamas „das Regensiebengestirn“ ir pr. žodį gretina su lie. pai̇̃kas (: paikemmai) bei óras ‘Wetter’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 269
Antraštė:
paikas
Straipsnelis:
Lie. paikas giminiškas piktas ir t. t. Žr. piktas.
Šaltinis:
Buck 1949, 1217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas