Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pailsęs
Straipsnelis:
Keletas žodžių, žyminčių sąvokas ‘pailsęs’, ‘pavargęs’, yra susieti priežastiniais ryšiais su veiksmažodžiais ‘dirbti’, ‘veikti’, – tas, kas daug dirbo, turi būti pailsęs. Kitose kalbose šie žodžiai dažniausia siejami su veiksmažodžiais ar būsenomis, kurių dėka galima pailsėti, t. y. ‘ilsėtis’, ‘liautis’, ‘būti ramiam’; ar su būdvardžiais, kurie reiškia ‘liūdnas’, ‘silpnas’, ‘sugadintas’, ‘lėtas’ ir t. t. Lie. pailsęs, dalyvis iš pa-ilsti (: ilsti); galbūt giminiškas skr. il- ‘būti ramiam’, gr. ἐλῑνύω ‘ramiai laikytis’, kurie galbūt kilę iš id. *el- (?). Žr. pavargęs.
Šaltinis:
Buck 1949, 314

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas