Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
páima
Reikšmė:
nimmt
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] páima greta pàjema dial. ‘nimmt’, plg. neišvestinį jẽma […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas