Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pajėgà
Straipsnelis:
Alb. zog m. ‘paukštis; paukščio, gyvulio jaunikis’. G. Meyerio sugretintas su arm. jag ‘(paukščio) jauniklis’, dab. persų zâg ‘gyvulio jauniklis’, s. i. jahu ‘gyvulio jauniklis’; pamatinė forma *g̑hāgos. Šis žodis, kurio pirminė reikšmė yra ‘jaunas’, susisieja su gr. ἥβη ‘jaunatviška jėga, jaunystė’, ἔφηβος ‘jaunatviškas’, kurie siejami su lie. jėgà, pajėgà, la. jẽga ‘jėga, protas’. Pamatine zog forma – *jēgʷo- (i̯eogʷo-). Armėnų ir persų žodžiai gali priklausyti tai pačiai grupei.
Šaltinis:
Çabej 1968b, 105–106

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas