Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pajuokė
Reikšmė:
tokia baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. pajuokė ‘tokia baidyklė’, plg. pajuokà ‘vaiduoklis’, pajuõkti ‘vaidentis’.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas