Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pakìrsti
Reikšmė:
pabusti
Straipsnelis:
Pr. kirdīt ‘klausyti’, ‘girdėti’ Trautmanas (iš dalies), Būga, Endzelynas, Fraenkelis ir kiti sieja su lie. kérdžia (DP 1599, 485₇), apkerdzu (= apkerdžiu) ‘skelbiu’ (Mažv. 471, 5), pakirdžiu (Sirv. Dict. s. v.); plg. kirsti, pakìrsti ‘pabusti’ (: pakirdo) (LKŽ V 867); čia ir lie. kar̃das ‘aidas’, kardìntis, kardéntis ‘duoti apie save žinią’ (V, 272–273). Šie žodžiai savo ruožtu yra lyginami su ide. *kar- ‘šlovinti’ tęsiniais, kuriems priskiriami s. i. kīrtí- ‘šlovė’, ‘pagyrimas’, carkr̥tí-, carkarti-, kārú- ‘dainius’, ‘poetas’; gr. καρκαίρω ‘gausti’ ir kt. (žr. Pokorny IEW, I 530–531 ir kt.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 374–376

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas