Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
(pa-), (nu-)lėgti
Straipsnelis:
lē̆g, lō̆g-, lengh- ‘gulti(s)’, gerai žinoma šaknis, gr., alb., lo., keltų, germ., bl., sl., toch. ir het. […] paplitusi. Prie baltų, iliustruojamų Pokorny IEW 659 vien lie. pa-lėgỹs ‘gulėjimas patale’, pridėtini: pagal Fraenkel LEW 350t., (pa)lė́gti ‘dėti’ (Jušk.), 328 (po lagamìnas ‘(Reise)koffer…’) la. lagača, lagaža ‘guolis, lova’; pagal J. Otrębski: Ezikovedsko-etnografski Izsledovanija v pamet na St. Romanski, 1960, 71 lie. lėgti (lėgsta, lėgo) ‘sich legen’, pvz., Frost arba Schmerz. – Lie. nulė́gti ‘išsekti’ ir palė́gti ‘tapti silpnam, ligotam’ galėjo tik viduje lie. k. išsirutulioti.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas