Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pa-láidas
Straipsnelis:
Gr. λαιδρός ‘įžūlus, akiplėšiškas’ […]. Etimologija neaiški. Buvo gretinama su λαιμός (Solmsen, KZ 1911, XIV, 171). Nuo Krahe, Corolla ling. Sommer, 129, primenami mezapų ir ilirų asmenvardžiai Ledrus, Laidius, Σκερδιλαϊδας bei, antra vertus, lie. pa-láidas, atitinkamas daiktavardis pa-láida. Kitą vokalizmą turi lie. léidžiu, léisti.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 611
Antraštė:
paláidas
Reikšmė:
los
Straipsnelis:
H. Krahė (žr. Corolla Linguistica, Festschrift F. Sommer. Wiesbaden 1955, 128–136) smulkiai aptaria „Die sippe laid- (laed-) und led- im Illyrischen“ ir su laidehiabas logetibas bei tikriniu daiktavardžiu polaidehias gretina lie. paláidas. Čia pridėčiau latvių Nomina agentis palaidēja, f., palaidējs m. ‘wer losläßt’.
Šaltinis:
Schmid 1960, 24
Antraštė:
paláidas
Straipsnelis:
*leh₁i̯d- ‘nachlassen’ (nuleisti, atleisti) (Pokorny IEW 666). Praes. akt. tikrai *léh₁i̯d-mi > *léh₁d-mi, Konj. *léh₁i̯d-e/o- > *léi̯h₁d-e/o- lytyse (iš dalies) lie. léisti, léidmiléidžiu, iš dalies alb. loth, med. lodhem, go. letan; PPP *lh₁i̯d-tó-s > *lh₁dtós > *lə₁tstós > lo. lasus (*lə₁- analogiškai arba Sandhi *l̥h₁-); nom. ag. *loh₁i̯d-ó-s > loi̯h₁d-ó-s > lie. pa-láidas.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas