Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
palapinė
Straipsnelis:
Lie. palapinė, neolog. vietoj skolinio šėtra, sudaryta iš lapas ir priel. pa- ‘po’ pagal v. a. laube, laubhütte pavyzdį. Kitose kalbose šios reikšmės žodžiai paprastai remiasi žodžiais, reiškiančiais ‘dengti’, ‘tiesti’, ‘pavėsis’ ar tiesiog ‘namas, butas’; vieną grupę sudaro žodžiai susieti su žodžiais, reiškiančiais ‘peteliškė, drugelis’ (lo. pāpiliō ir t. t.) pagal formos panašumą. Žr. šėtra.
Šaltinis:
Buck 1949, 461

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas