Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paliáuba
Straipsnelis:
Kai kurie DP galūnės veiksmažodžių abstraktai skiriasi nuo dabartinės kalbos ir pagal santykį su pamatiniais veiksmažodžiais. Vedinys paliáuba [...], dabar laikomas vieninteliu priesagos -ba vediniu (LKG I 304), DP gali būti darybiškai siejamas su v. paliáubyti (paliaũbo, paliaũbė, žr. LKŽ VII 390), plg. dalyvį palaube 370₃₇ […]
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas