Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paliáuti
Straipsnelis:
Plg. inf. per. aulāut ‘mirti’ ir lietuvišką atitikmenį paliáuti, praet. -lióvė ‘nustoti, baigtis’ (taip Daukšos); vienoje lie. šnektoje yra praet. reflex. pasilióvė ‘mirė’ (LKŽ VII 397). Užrašas III 43₇ aulausins ‘numirusių’ negalimas laikyti klaidingu ir interpretuoti kaip [aul’aūv-us-ins] (taip – Mažiulis 1981, 293), nes tai ne kas kita kaip autentiškas sinkopinis variantas formos */aul’a:vusins/, skambantis /aul’ausins/. Tas pats fonetinis skirtumas atskiria sinkopuotas nom. sg. formas I aulawns ir II aulauns nuo pilnos formos III aulauuns = /aul’a:vuns/, plg. lie. palióvęs.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 23
Antraštė:
pa-liáuti
Reikšmė:
ab-brechen, aufhören
Straipsnelis:
žr. liūnas
Šaltinis:
Schall 1966, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas