Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pã-liegis
Straipsnelis:
Alb. lej, lind ‘gimti; patekėti’, lej taip pat tranz. ‘pagimdyti; leisti į pasaulį’. Priklauso lo. lectus, go. ligan ‘gulėti’, lie. palegis, gr. λέγος ‘lova, vestuvinė lova, karstas; lizdas’ ir t. t. grupei. Dėl reikšmės plg. lo. deponere, pranc. accoucher : coucher, mettre bas, rum. a depune ‘padėti ant žemės; atsivesti’ iš lo. deponere. Pirminė žodžio reikšmė vis dėlto išsilaikė tokiuose posakiuose: me pām pam a ishnë n̥lēm ujënatë përm̥bī dhēt ‘ut videret si iam cessassent aquae super faciem terrae’ (Gj. Buzuku). Alb. lenj*legniō, lind*legnō, *lennō, su fonetine -d raida. Alb. kalbos viduje lej, lind yra susijęs lagje. [19]
Šaltinis:
Çabej 1964b, 19–20 (38–39)

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas