Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
palitõnas
Reikšmė:
švarkas
Straipsnelis:
paletõnas, palitõnas ‘švarkas’, plg. le. paleton, palton ‘paltas; toks viršutinis drabužis’, br. палiтон ‘striukė’. Šia reikšme pasitaiko atskirose rytų Lietuvos ir Žemaičių vietose (LKŽ IX 254, 267). Gali reikšti ir paltą. Dar žr. paletė̃lis.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas