Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
palubỹs
Reikšmė:
dengtas vežimas; vieta prie lubų
Straipsnelis:
Izoliuotai paimtą le. pałuba ‘(čigonų vežimo) apdangalas’ irgi yra bandyta skirti prie baltizmų (Kudrinowski ABSl 1964 I 224) ir vėliau susilaukta pritarimo: „pałuba ‘plandeka (wozu cygańskiego)’ : (palubỹs)[...] lietuviškumas didesnių abejonių vargu ar gali kelti (Zinkevičius Balt 1975, 11 151) […] [36][...] nėra jokios rimtos priežasties abejoti, kad tai pačių slavų žodis, susijęs su sl. *lubъ ‘karna’ […], giminišku su lie. lúoba(s), lubà bei lùbos; vadinasi, ir pastarojo prefiksinis vedinys palubỹs yra ne kas kita, kaip vienas iš kiek tolimesnių le. pałuba giminaičių, jokiu būdu ne jo šaltinis ar prototipas. […] Visai galimas dalykas, kad lie. palubys ‘dengtas vežimas’ LKŽ IX 275 duomenimis, žinomas tik iš vieno XIX a. šaltinio (A. Kašar. „Litvanikos“ rankraščio), iš esmės yra slavizmas (artimiausias šaltinis gal būtų le. pałub(a) ‘dengtas vežimas’), tik formaliai nežymiai pakeistas, sutapatintas su savo žodžiu palubỹs ‘vieta prie lubų’.
Šaltinis:
Urbutis 1984b, 36–37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas