Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pamėdulė
Reikšmė:
juodasis strazdas
Straipsnelis:
Lie. pamėdulė, pamedulis (KlvK 74) – retas Juodojo strazdo (lo. Turdus merula) pavadinimas, užfiksuotas tik Žilinų̃ vietovėje ir geriau pažįstamas iš raštų. Šis žodis (gretiminė pamedulė greičiausiai tėra netobulo parašymo padarinys) laikytinas apysiauriu dialektizmu, vartotu kai kuriose pietvakarių šnektose. Jo kilmė iki šiol nebuvo aiškinta. Jį reikėtų laikyti priesagos -ulė vediniu iš veiksmažodžio pamėd- (veikiausiai *pamėdyti ar *pamėdėti ‘pamėgdžioti’. Toks veiksmažodis buvęs ir Prūsų lietuvių šnektose, tai rodo iš jo padarytas (su priesaga -onis) kito paukščio, kikilio, pavadinimas spėjamojo F. Pretorijaus žodyno rankraštyje: Pamedonis, C I 659 (s. v. Fincke).
Šaltinis:
Urbutis 1966d, 73
Antraštė:
pamėdulė
Reikšmė:
blackbird
Straipsnelis:
žr. pamėdėti
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2006, 95–97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas