Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãmotė
Straipsnelis:
pomatre E. 180 ‘pamotė’: mūti, lie. pãmotė; dėl šaknies vokalizmo žr. FBR XI 181 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 285
Antraštė:
pãmotė
Straipsnelis:
Pr. pomatre E 180 ‘pamotė’ vietoje pamatie = /pamātī/, plg. lie. pãmotė 't. p.' ir E 170 mothe ‘motina’, III mūti ir gr. muti 't. p.'
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 310
Antraštė:
pamotė
Straipsnelis:
Straipsnyje kalbama apie latvių ir lyvių kalbų leksinių reikšmių suartėjimą ir jo reikšmę baltų kalbų klasifikacijai. Baltų paveldėtas tipas su priešdėliu pa-, po- (lie. pa-motė, la. pa-māte išlaikytas lietuvių ir latvių, ypač aukštaičių, tarmėse.
Šaltinis:
Wälchli 1998, 242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas