Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pamylėti
Straipsnelis:
Trautmanas pr. pomeleis ‘(iš)laižyk!’ (S. Grūnau sąrašas) gretina su lie. pamylėti, tačiau pr. -mel- ne taip jau labai atitinka lie. -mīl-; o abiejų žodžių reikšmės gana skiriasi. Pr. žodį skaidau į priešdėlį po-, -me- ‘mane’ ir -leis ‘laižai’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1) 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas