Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pánčiai
Straipsnelis:
Remiantis prūsų kalbos duomenimis identifikuojami slavų pluralia tantum daiktavardžiai su -a (kilę iš bevardės giminės): *pontā (s. sl. pl. ПѪТА, sg. ПѪТO) – pr. sg. kuopinis panto] /pantā/ f. ‘путы, оковы’, lie. pánčiai.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas