Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
panciẽrius
Straipsnelis:
panciẽrius ‘švarkas’, plg. le. pancerz ‘šarvas’ (Skardžius 1931, 155). Į lenkų kalbą žodis atėjo iš vokiečių kalbos, plg. v. v. a. panzi(e)r, vok. Pancer ‘t. p.’, galėjo tarpininkauti čekų kalba, plg. s. č. pancier, pancir ‘t. p.’ (Brückner 1927, 393; Borejszo 1990, 166). Švarko reikšme žodis retas (Dr; LKŽ IX 328). Šiaip ir lietuvių kalboje jis reiškia šarvą ir randamas jau XVI-XVIII a. raštuose (DP 553; ChB 304; Q 379). Literatūra: Borejszo, Nazwy ubioróv w języku polskim do roku 1600, Poznán, 1990.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 156 t.
Antraštė:
pancierius
Reikšmė:
šarvai, Panzer
Straipsnelis:
P. Skardžius laiko slavizmu. Pasak Čepienės, tai galėtų būti ir tiesioginis skolinys iš vokiečių kalbos: pancierius ‘šarvai, Panzer’.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas