Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
panẽlė
Straipsnelis:
Aukštaičių ir žemaičių tarmėse fiksuojami verpstės pavadinimai panẽlė, panìkė greičiausiai yra kilę iš kokios nors kitos verpimo ratelio dalies pavadinimų ir atsiradę perkėlus reikšmę. Įprastai panẽlė, panìkė laikomos hibridinėmis formomis, plg. lie. panà < le. panna ‘mergina’.
Šaltinis:
Liparte 1997, 94–95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas