Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pantalònai
Reikšmė:
apatinės kelnės, kelnės
Straipsnelis:
pantalònai ‘apatinės kelnės, kelnės’, plg. r. панталоны, pranc. pantalons, it. pantaloni, isp. pantalones, angl. pantaloons ‘t. p.’ ir kt. Pavadinimas atsirado prancūzų kalboje iš pranc. pantalon ‘pajacas, juokdarys’. Šis atėjo iš italų kalbos, plg. it. pantalone ‘t. p.’, kuris savo ruožtu kilo iš tradicinio italų farso personažo, vardu Pantaleone, nešiojusio siauras kelnes (Klein 1121; Oxford 647; Buck 425; Fasmer III 198–9). Lietuvių kalboje pavadinimas pasirodė maždaug XX a. pirmoje pusėje (TrpŽ¹ 728). Dabar iš vartosenos po truputį traukiasi.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas