Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
papar̃tis
Straipsnelis:
S. air. raith fem. ‘papartis’ RC XX 258 n. 2, sg. ratha. Galbūt taip pat masc. forma rath, gen. sg. raith, plur ratha. Vediniai: raithnech fem. ‘papartynas’, dat. raithnig. Šio daiktavrdžio šaknis yra bendra visiems keltams: kimrų rhedyn, v. kornų reden, bretonų raden, o galų kalboje forma ratis (Marcell. de Medic., p. 192 1. 19 éd. Niedermann), be abejo, randame vietų pavadinimuose Ratiaria ir Ratiate (dab. Rézé), Holder II 1076. Kildinant iš *prəti- arba *prəto- galima gretinti su vakarietiškais paparčio pavadinimais: vok. Farn neutr. vėliau masc., ang. fern, kurie kilo iš *porno-. Senoji reikšmė buvo ‘sparno formos augalas’, nes s. i. parṇá- neutr. iš *porno-, reiškia ‘sparnas, plunksna, lapija’ (plg. gr. πτερόν ‘sparnas’ ir πτερίς ‘papartis’). Baltų-slavų kalbų paparčio pavadinimai: lie. papártis [!], r. па́пороть, slov. praprat taip pat su ta pačia reduplikuota šaknimi, kurią turi ir s. i. párpaṭaḥ. Pagal Marcelijų, Galijoje papartis buvo vartojamas medicinoje.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, R5
Antraštė:
papártis
Straipsnelis:
[Pateikiami žodžiai (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingi vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. papártis: r. па́пороть.
Šaltinis:
Endzelīns 1974d, 340
Antraštė:
papártis
Straipsnelis:
Briuknerio (Brückner A. Litu-slavische Studien. I.) nuomonė, kad la. papar̂de, lie. papártis yra slavizmai, rodos esanti nepagrįsta.
Šaltinis:
Endzelīns 1971a
Antraštė:
papártis
Straipsnelis:
Baltų ir slavų augalų pavadinimai, paveldėti iš ide. ar bl.-sl. laikų: […] bulg. páprat ‘Farnkrau’, s.-kr. pȁprat, s. r. paporotь ir t. t. – lie. papártis, la. papar̂de […]
Šaltinis:
Duridanov 1973, 53
Antraštė:
papartis
Straipsnelis:
[Nagrinėjami augalų ir grybų pavadinimai su lie. priešdėliu pa-, po- (la. pa-)]. Kai kurie pavadinimai yra sudaryti nurodant panašumą. Galbūt čia priskirtinas lie. papartis, la. papardes, paparkste (iš tos pačios šaknies kaip s. i. parṇá- ‘Flügel, Feder’, lie. spar̃nas ‘Flügel’).
Šaltinis:
Gliwa 2009, 82–83

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas