Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
papeliučkas
Reikšmė:
Maul, Fresse
Straipsnelis:
Tokia lie. žodžio papeliučkas (žr. E. Fraenkel Lit. etym. Wrtb.) reikšmė, atrodo, darosi suprantama, perskaičius kelias rytų Lietuvoje užrašytas mįsles, pvz. raudonъ lentela papeliušky vartos – Liežuvis [ir kt. pvz.]. Čia turime tokias mįsles, kuriose pasitaiko ad hoc pasidarytų žodžių ir pastarieji kur nors kitur vargu ar begali būti vartojami, pvz. kikvimikis ‘ožka’ [ir kt. paz]. Kitose lie. ir la. mįslėse, kur šnekà apie liežuvį, vietoj papeliučkas minimi žodžiai, reiškiantys ‘Raum unter der Klete’, ‘mitten in einem Sumpf’, ‘unter der Schwelle’ (raudonas šuniukas po slenksčiu guli), ‘im hintersten Teil des Ofens’, ‘in des Tiefe des Meeres’ ir t. t. Rodos, būtų visai suprantami bandymai ir papeliučkas panašias reikšmes įžvelgti. Šiaip ar taip, nėra paprasta lie. papeliučkis aiškinti ‘Maul, Fresse’, nes čia apie burną kalbama perkeltine prasme, metaforiškai. Jeigu toks supratimas analogiškas tam, kokį randame kituose mįslių variantuose, tada galbūt lie. papeliučkas galėtume skaidyti į pa-, o antrąją dalį suprasti kaip nuorodą, užuominą apie lie. pelùdė, pelùdinė, pelùdnykas ‘Spreukammer’ (plg. paklēte ‘Raum unter der Klete’ la. variante!).
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1959, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas