Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paršẽlis
Straipsnelis:
Žr. paršas.
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 146
Antraštė:
par̃šelis
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadarą rodo tam tikra šaknies ir afiksų kombinacija. *pork̑-elo- ‘Ferkel’: lo. porculus, s. v. a. farheli, lie. par̃šelis. Naujadaras yra deminutyvinis darinys vs. ide. *pork̑-o- ‘id.’
Šaltinis:
Oettinger 2004, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas