Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
párbas
Reikšmė:
spalva
Straipsnelis:
párbas ‘spalva’ [Skolinys], plg. vok. Farbe, vok. trm. farw, le. farba [naujesnis skolinys nei le. barva Sławski SEJP I 28], randame P. Ruigio (1747 m.), F. Nesselmanno (1851) žodynuose (LKŽ IX 408); variantai parvà, párvas (LKŽ IX 439).
Šaltinis:
Andriukaitienė 1996, 165
Antraštė:
parbas
Straipsnelis:
[Iš vok. Farbe] toliau pasiskolinti la. pehrwe, lie. parbas, le. farba ir barwa, č. barva, slov. farba.
Šaltinis:
Must 1981, 285
Antraštė:
parbas
Straipsnelis:
[Aptariami germanizmai, į latvių kalbą patekę per kalbas tarpininkes.] Latgalos tarmėse paplitęs germanizmas farba ʻкраскаʼ, kilęs iš le. farba (nors negalima atmesti ir brus. фарба), kur atėjo iš rytų vokiečių Farbe. Iš šios formos kilo slovk. ir sr.-kr. farba, o le. barwa yra anksčiau paskolinta iš r. v. varwe (le. barwa ir farba yra semantiškai diferencijuoti). La. perve, verve yra paskolinta iš vidurio vokiečių žemaičių. Lietuvių kalboje yra užfiksuoti refleksai iš vidurio vokiečių aukštaičių ir žemaičių tarmių, plg. lie. parbas, parvas, perve.
Šaltinis:
Буш 1980 (1981), 242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas