Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pardõsas
Reikšmė:
pardavimas
Straipsnelis:
Pr. perdāsai (turbūt taisytinas į perdāsan; acc.) 27, 12[275] ‘prekę’ : lie. pardõsas ‘Verkauf’; taip Būga KSn. 274, žr. dar FBR XX 204.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 275

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas