Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pardostė
Straipsnelis:
DP veiksmažodžio abstraktas pardostė veikiausiai padarytas iš atematinės trečiojo asmens formos pardúosti ‘parduoda’ panašiai kaip duostė ‘dovana’ iš dúosti ‘duoda’. Vedinys duostė yra Belarmino katekizme […] BK 52, 20,plg. dar ataduosas BBPs 112, 8. Žodžio pardostė šaknyje balsis o galėjo atsirasti dėl minėtų žodžių su šaknimi dos-/dot- įtakos (plg. dar Otrębski, 1953, p. 34), jeigu tai nėra tiesiog spaudos klaida (Cz. Kudzinowskis [1977, p. 47] atstato formą parduostė).
Šaltinis:
Ambrazas 1986, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas