Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pareiga
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką ‘pareiga’, parastai kilę iš žodžių, reiškiančių ‘reikia’, ‘turėti’, ‘privalėti’. Kitas šios reikšmės žodžių semantinis šaltinis – sąvokos ‘veikla’, ‘rūpestis’, ‘kas liečia kažką’ ir pan. Kartais sąvoka ‘pareiga’ ir ‘skola’ reiškiama vienu žodžiu. Lie. ‘pareiga’, padayta kaip ‘eiga’ (eiti) iš pareiti.
Šaltinis:
Buck 1949, 644
Antraštė:
pareigà
Reikšmė:
‘parėjimas, pareitis; priedermė’
Straipsnelis:
S. lie. SD ‘odeście, abitus’ (‘parėjimas, pareitis’) (čia su sinonimu pareimas). Lie. pareigà ‘priedermė’. Daryba: pareig+a ← *pareig-oti ← *par-eig-oti. Plg. pareĩti ‘einant sugrįžti; tilpti’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 257

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas