Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pariñkti
Reikšmė:
vogti (stehlen)
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žodžiai, kuriuose garsų junginys /nk/ Enchiridione užrašytas kaip ng.] […] 3. Pr. ranguns assei ‘gestohlen habest’, greta inf. rank-twey ‘stehlen’, plg. lie. dial. pariñkti ‘vogti (stehlen)’, lie. renkúos, riñktis ‘zu sich nehmen’ […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas