Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
par̃palas
Straipsnelis:
[Recenzuojamas V. Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodynas“, II, I-K (1993); III, L-P (1996)] V. Mažiulis prapolis (EV 747) ‘wedehoppe, hoopoe’ pataiso į *parpolis, siūlydamas pirmine forma laikyti *parpalas, kuris kaip tik fiksuojamas lie. par̃palas ‘a kind of bird’ (lie. ‘toks paukštis’). Plg. la. parpala ‘grumbler’. Visi jie yra onomatopėjinės veiksmažodžio šaknies parp- vediniai, plg. lie. par̃pti ‘to snore; to purr; knarkti, murkti’. Tai pagrįsta, tačiau tai dar neįrodo siūlyto ortografinio netikslumo buvimo.
Šaltinis:
Schmalstieg 1997, 255

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas