Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãsaka
Straipsnelis:
[struktūra] seT: Verbaliniai atsispindi lytyse germ. *sag-ja- ‘sakyti’ (s. isl. segja, s. saks. seggian), s. sl. sočiti ‘nurodyti’, lie. sakýti ‘sagen’, t. y. ide. *sokʷ-éi̯e-ti. Nominaliniai – tos pačios šaknies bulg. posóka ‘kryptis’, lie. pasãka ‘Erzählung’, germ. *sagō ‘saga’ (s. angl. sagu, s. v. a. saga, pragr. *hokʷā́ tolimesniuose vediniuose [160], kaip gr. ὀπάων ‘palydovas’ (mik. PN Dat. o-ga-wo-ni), ὀπάζω ‘verfolgen, zum Begleiter geben’, ὀπηδών ‘palydovas’ (Frisk II 401 t. t.) [161].
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 160–161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas