Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pasamõnai
Reikšmė:
Kasdieninis, paprastas sijonas ar šiaip drabužis
Straipsnelis:
pasamõnai ‘kasdieninis, paprastas sijonas ar šiaip drabužis’, plg. le. pasamon ‘kraštelis, suknelės apvadas’ (Fraenkel 1955–1965:543; LKŽ IX 453). Šiaip lietuvių kalboje dažnesnės reikšmės yra ‘ilgo sijono ar drabužio apačia; sijono apvadai’. Į lenkų kalbą žodis atėjo XVI a. iš italų, plg. it. passamano ‘t. p.’ (Brückner 1927:338; Borejszo 1990:166). Lietuvių kalboje sijono reikšme vartojamas kai kuriose pietų bei pietvakarių Lietuvos vietose, taip pat Punske (LKŽ IX 453).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas