Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pasigèsti
Reikšmė:
etw. vermissen; sich plötzlich erinnern
Straipsnelis:
[Pateikiu *du-n-brā (: dùbti, dum̃ba) tipo vedinius. Pastarieji su intarpais, nes remiasi veiksmažodžiais, kurių es. l. šaknys turi infiksus:] Šaknį *ged- (lie. pasigèsti, pasigeñda ‘etw. vermissen; sich plötzlich erinnern’, gedė́ti, gẽdi ‘trauern’ bei gedáuti, gedáuja ‘verlangen, wollen, sich sehnen, sehnsüchtig suchen nach etw.’) regime ir sl. žodžiuose, tik pastaroji čia su noriniu infiksu: s. bažn. sl. žędati, žęždǫ, žęždeši arba žędajǫ ‘nach etw. Verlangen haben, sich etw. heiß ersehnen; dürsten’, žęděti, žęždǫ, žędiši ‘Verlangen haben, begehren’ bei žęžda ‘Durst’, le. žądza ‘Begreide, Gier, Sucht’. Sl. veiksmažodžių sistemoje šaknį *gend- įsigalėti labai skatino daiktavardis *gendja (: s. bažn. sl. žęžda).
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 320
Antraštė:
pasigèsti
Straipsnelis:
Slavų volja tipo žodį *žęd’a̍, *žę́d’ǫ iš nebaltoslaviškų ide. *-i̯ah₂ vedinių atitinka s. isl. geđ ir air. guide. Airių kalbos forma reikalauja rekonstruoti *R(o), o nosinis balsių slaviškame žodyje (plg. dar lie. pasigendù, pasigèsti rodo buvus įterptą infiksą n).
Šaltinis:
Fecht 2010, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas