Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paskūjis
Straipsnelis:
Žr. paskùjis.
Šaltinis:
Rosinas 1976, 154
Antraštė:
paskùjis
Straipsnelis:
Savo archaiškumu ir struktūra nuo senàsis nesiskiria įvardžiuotinės formos, kurių pirmasis komponentas yra senasis (u ir o kamieno) loc. sg. + enklitikas jis, pvz., dangugis [...], paskùjis namas Rmč, paskuji̇̀ metai Pgg (plg. paskuięiais metais DK 5), paskūjis žodis Grdm, paskuõjis sykis Jdr, paskúojis daiktas MS [...]
Šaltinis:
Rosinas 1976, 154

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas