Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãstas
Reikšmė:
tarm. ostatni
Straipsnelis:
[Minimi lietuvių kalbos denominaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių perintegracijos procesais.] Lie. pãst-as ʻtarm. ostatniʼ ← pãst-araspãstar-as, dar plg. sen. pãsteras.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas