Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãsukos
Straipsnelis:
E. Frenkelio žodyne pateiktas lie. pãsukos vertinimas ‘Buttermilch, Molken’ (tokias reikšmes randame ir N.-S.-B. žodyne) yra neteisingas. Lie. pãsukos reiškia tik ‘Buttermilch’, plg. DLKŽ s. v. ‘skystimas, kuris lieka sumušus sviestą’. Lideno pasiūlyta (KZ 61, 77 tt.), o E. Frenkelio pakartota lie. pãsukos etimologija remiasi tąja neteisingąja lie. žodžio reikšme, plg. etimologijos žodyne užrašytus pvz.: ‘die Milch gerinnt, wird sauer, verkäst’ kai ‘die Milch dreht sich’. Tiesą sakant, čia kalbama ne apie tai, kad pasukos atsiranda pienui rūgstant, krekėjant; pãsukos – tai skystis, liekąs sumušus ir atskyrus sviestą. Puiki paralelė lie. žodžiui pãsukos yra la. panijas ‘‘Buttermilch’, susidedanti iš pa- ir nīt ‘eine kreisende Bewegung machen’ (sviestu nīt ‘sviestą mušti’, plg. ME s. v. nĩt).
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1959, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas