Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
patiẽ
Straipsnelis:
Voc. sg. m. indoeuropiečių prokalbės laikais tikrai rodė -u- ir -i- kamienų pilnojo balsių kaitos laipsnio formas, plg. s. i. sūno su lie. sūnau, go. sunau ir s. sl. synu ‘o sūnau’ [...] iš ide. *sŭ̄nou, kaip ir s. i. pate ‘pone, sutuoktini’ su lie. patiẽ ‘Gatte’ iš *potei. Dėl -o- kamienų vokatyvo su *-e literatūros žr. Szemerényi, (Anm. 9), p. 172; pirmiausia Kuryłovicziaus kaip kvalitatyvinis (qualitativer) ablautas suprantama.
Šaltinis:
Euler 1991, 40, išn. 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas