Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pats, pati
Straipsnelis:
Rytų baltų kalbose iš daiktavardžių *patis, *pat(n)i̇̄, turinčių reikšmes ‘ponas, -ia, šeimininkas, -ė, vyras žmonai, žmona vyrui’, susiformavo emfatiniai įvardžiai, plg.: pr. Waispattin ‘viešpati (ponia)’, s. i. pátis ‘ponas, vyras žmonai’, s. lie. viešpatni, gr. πóτνια ‘ponia’. Dėl pronominalizacijos *patis, *pat(n)ī lietuvių-latvių epochoje samplaikose su asmeniniais bei rodomaisiais įvardžiais, tikriniais bei aktyviaisiais bendriniais daiktavardžiais ilgainiui neteko daiktavardžio reikšmės ir tapo identifikacijos patvirtinimo rodikliu, turinčiu požymį „emfatinis“. Taip deiktinių įvardžių posistemyje susiformavo emfatinis įvardis *patis, -ī, kuris įėjo į opoziciją su tiesioginio rodymo įvardžiais, turinčiais požymį „neemfatinis“. Samplaikose su asmeniniais įvardžiais *patis, -ī dėl pronominalizacoijos ilgainiui tapo asmeninių įvardžių variantu.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas